WIP:
Collaboration with Installtechno.

Producer: Ivan Sidelnikov

Art Director: Konstantin Zharov
CG Supervisor: Andrey Kosogov
Project Manager: Elena Kiseleva, Alexander Ivchenko
Concept Artists: Yuriy Khohlov, Ilya Nikolaev, Andrey Vozny
3D Modeling: Anton Turkin, Oleg Volokhov
UI designer: Artem Rozanov
CG generalists: Alexandr Semyonov, Dmitriy Yarkov, Dmitry Belov,
Alexey Kornev, Maxim Solovyov, Anton Obmoin
FX artists: Elena Saprykina, Nikolay Sosna, Igor Kozitsin, Artem Sokolov, Igor Kochergin
Compositing artist: Igor Samorodov
Graphic designers: Ilya Nikolaev, Olga Vetrova

Back to Top